დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი

JA slide show
 

დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი

ელ-ფოსტა ბეჭდვა PDF

 

ცენტრის მიზნები და ამოცანები:

 • საქართველოში სამართლებრივი რეფორმების პირობებში დამოუკიდებლად დანაშაულობის მიზეზების, თავიდან აცილებისა და პროგნოზირების სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობა;
 • მოსახლეობის მართლშეგნების დონის ამაღლება;
 • დანაშაულობის თავიდან აცილების მიზნით სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურებისათვის ღონისძიებების შემუშავება;
 • სამეცნერო, პედაგოგიური, საგამომცებლო საქმიანობა;
 • ცენტრი მიზნად ისახავს ასევე სხვა სახის საქმიანობს განხორციელებას, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ემსახურება სახელმწიფო ინტერესებს.


ცენტრის საქმიანობის ფორმები:

 • სამეცნიერო კონფერენციებისა და პრაქტიკული სემინარების, სპეციალური ტრენინგების ჩატარება ადგილობრივი და საერთასორისო ექსპერტ–სპეციალისტების მონაწილეობით;
 • სოციოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება;
 • მონოგრაფიული გამოკვლევებისა და სამეცნიერო ჟურნალების გამოცემა;
 • სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება; კვალფიკაციის კურსების ორგანიზება;
 • მონაცემთა საინფორმაციო ბაზის შექმნა.
 • სამართლის სფეროში სამთავრობო, არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვისა და კერძო პირებისათვის კონსულტაციის გაწევა.

ცენტრის ორგანიზაციული სტრუქტურა:
 • ცენტრის მმართველობის ორგანოა – გამგეობა-სამეცნიერო საბჭო, რომელიც შედგება დირექტორის, კოორდინატორებისა და სწავლული მდივნისაგან.

ასევე სტრუქტურაში გათვალისწინებულია საზოგადოებრივ საწყისებზე და ხელშეკრულებებზე მეცნიერ–კონსულტანტების, ექსპერტებისა და ასისტენტების ინსტიტუტი.


 

 

კომენტარები 

 
0 #1 luigi4235 2015-02-19 22:44 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
+++thatsafunnypic.com+++
ციტირება
 

კომენტარის დამატება         

უსაფრთხოების კოდი
განახლება

ჩვენი პარტნიორები

საიტზე იმყოფება

 33 სტუმარი 


ცენტრის შესახებ

 • ცენტრის მიზნები და ამოცანები »»»
 • ცენტრის საქმიანობის ფორმები »»»
 • ცენტრის ორგანიზაციული სტრუქტურა »»»

 

ახალი სტატიები

პოპულარული სტატიები

ცენტრის დამფუძნებლები


არასამეწარმეო იურიდიული პირი, "დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი", ვრცლად »»