დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი

JA slide show
 

საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლისა და კრიმინოლოგიის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს სტაჟირებაზე

ელ-ფოსტა ბეჭდვა PDF

სტაჟირების ვადა განისაზღვრება სამი თვით.

კონკურსი ტარდება იმ პირებს შორის, რომლებიც შეიტანენ განცხადებას კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად და დააკმაყოფილებენ საკონკურსო მოთხოვნებს.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ეძლევა:

ა) სამართლის ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირს;

ბ) სამართლის ბაკალავრიატის მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტს;


ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

ა) მონაწილეობა სამუშაო პროცესებში სამართლისა და კრიმინოლოგიის მიმართულებით;

ბ) მონაწილეობა ორგანიზაციულ: ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ საქმიანობაში;


კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) საფუძვლიანად უნდა ფლობდეს არანაკლებ ერთ უცხო ენას.

ბ) სათანადოდ უნდა შეეძლოს პერსონალურ კომპიუტერთან მუშაობა.


კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

ა) დახასიათება ან რეკომენდაცია;

ბ) განცხადება;

გ) ავტობიოგრაფია;

დ) დიპლომის ასლი ან ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან;

ე) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ვ) ორი ფოტოსურათი.

 

საბუთები მიიღება 2019 წლის 7ოქტომბრიდან 17 ოქტომბრამდე, 17:00 საათიდან 19:00 საათამდე.

კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება საბუთების მიღების დასრულებისთანავე.

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლისა და კრიმინოლოგიის ინსტიტუტს, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიას შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი ჯ.ბაგრატიონის ქ. N6,

ტელ: 577400312; 577277733

032 2477963

e-mail:  ეს ელ-ფოსტის მისამართი დაცულია სპამ-რობოტებისაგან, მის სანახავად ჩართული უნდა გქონდეთ Javascript

 

ჩვენი პარტნიორები

საიტზე იმყოფება

 52 სტუმარი 


ცენტრის შესახებ

  • ცენტრის მიზნები და ამოცანები »»»
  • ცენტრის საქმიანობის ფორმები »»»
  • ცენტრის ორგანიზაციული სტრუქტურა »»»

 

ახალი სტატიები

პოპულარული სტატიები

ცენტრის დამფუძნებლები


არასამეწარმეო იურიდიული პირი, "დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი", ვრცლად »»